praktik i udlandet

Sundhedsfaglig uddannelse: Tag en del af din praktik i udlandet 

Nyheder

Hvis du er under en sundhedsfaglig uddannelse, har du mulighed for selv at have indflydelse på dit praktikforløb. Dette kan både tages i Danmark, eller du kan vælge at tage en del af din praktik i udlandet. Det er også muligt at tage praktik i udlandet i sommerferien, hvis du ikke ønsker at vælge dette under de planlagte praktikker. I så fald vil udlandspraktikken ikke være omfattet som en del af din uddannelse, og praktikforløbet kan se lidt anderledes ud. Læs med videre her og bliv klogere på, om praktik i udlandet kan være noget for dig. 

Få indblik i sundhedsvæsenet i en anden kultur 

Der er både ligheder og forskelle med arbejdet inden for sundhedsfag, hvis du sammenligner det danske sundhedsvæsen med andre landes. Tager vi eksempelvis Afrika, er der stor forskel på, hvordan et hospital fungerer. Dette vil naturligvis komme til udtryk, hvis du som studerende tager en del af din praktik i Afrika. Du vil derfor også kunne komme til at stå i nogle svære situationer, der vil gøre stort indtryk på dig. 

I praktik i udlandet med en tilknyttet mentor 

Når du vælger praktik i udlandet, vil du få tildelt din egen mentor. Oplever du noget, som du har brug for at få talt igennem, kan du til hver en tid henvende dig til din mentor for en snak. Når man arbejder inden for et sundhedsfag, hvor der arbejdes med mennesker, kan man unægtelig undgå svære psykiske situationer. Her gælder det om at lære at takle disse, så man kan holde hovedet koldt og fokusere på sin sundhedsfaglige viden. 

Som studerende på en videregående uddannelse kan du vælge mellem følgende praktikker: 

  • Jordemoderskab 
  • Medicin 
  • Sygepleje 
  • Fysioterapi 
  • Odontologi 

Udlandspraktik efter endt gymnasial uddannelse eller under videregående uddannelse 

Det er både muligt at komme i praktik i udlandet hvis du er under en videregående sundhedsfaglig uddannelse, er meldt ind på en videregående sundhedsfaglig uddannelse, eller hvis du påtænker at melde dig ind på en sundhedsfaglig videregående uddannelse. Hvis du ikke er gået i gang med din uddannelse endnu, men blot har afsluttet en gymnasial uddannelse, kan du udelukkende være med som observatør. Det betyder, at du er med din mentor i sin dagligdag på et hospital, hvor du får indblik i de mange sundhedsfaglige opgaver. Du må dog ikke selv udføre opgaver eller varetage patienter. 

Er du i gang med din videregående sundhedsfaglige uddannelse, har du til gengæld mulighed for at deltage aktivt i opgaverne på hospitalet. Dette tilrettelægges og tilpasses naturligvis efter, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb. 

Tager du praktikken som en del af dit uddannelsesforløb, vil dit studiested have nogle krav til din praktik, da den skal opfylde nogle mål for din uddannelse. Du har også mulighed for at tage udlandspraktikken uden for dit skoleforløb. Derved vil der ikke være de samme krav til praktikken, men den tæller til gengæld heller ikke med på papiret, som en del af dit uddannelsesforløb. Har du mod på at rejse ud i verden og opleve en anden kultur, mens du styrer din uddannelse, vil udlandspraktik være et oplagt valg.